Sản phẩm đường sạch Biên Hòa đang bán trên thị trường

Sản phẩm đường sạch Biên Hòa tổng cộng có 27 sản phẩm được bày bán trên các cửa hàng bán lẻ và siêu thị trên toàn quốc, các sản phẩm được gói gọn trong 11 dòng sản phẩm chính:


1. Đường Trắng
 • Đường tinh luyện (Biên Hòa Pure) - dạng bịch đóng gói 500g/1kg (cành mai cho dịp tết)
 • Đường tinh luyện (Biên Hòa Pure) - dạng hũ 800g (cành mai cho dịp tết)
 • Đường tinh luyện xuất khẩu
 • Đường trắng thượng hạng
 • Đường trắng cao cấp (Biên Hòa Daily) - dạng bịch đóng gói 500g/1kg (cành mai cho dịp tết)
 • Đường sạch (Biên Hòa Saving) - dạng bịch đóng gói 500g/1kg
2. Đường Vàng
 • Đường vàng Thiên Nhiên (Biên Hòa Gold) - dạng bịch đóng gói 1kg
 • Đường vàng Thiên Nhiên xuất khẩu
 • Đường vàng Cô Ba -  dạng bịch đóng gói 1kg
 • Đường vàng khoáng chất -  dạng bịch đóng gói 1kg
3. Đường Phèn
 • Đường phèn (Biên Hòa Pro) - dạng bịch đóng gói 500g
 • Đường phèn Thiên Nhiên - dạng bịch đóng gói 500g
 • Đường phèn vàng khoáng chất - dạng bịch đóng gói 500g
 • Đường phèn vàng thiên nhiên - dạng bịch đóng gói 500g
4. Đường Làm Bánh
 • Đường làm bánh - dạng bịch đóng gói 1kg
5. Đường Đen
 • Đường đen nữ hoàng
6. Đường Que
 • Đường Que Sticksu
 • Đường Que Joy
7. Đường Ăn Kiêng


 • Đường ăn kiêng (Biên hòa Light)
8. Nước màu
 • Nước màu bếp xưa
9. Đường TSU
 • Đường Vàng
 • Đường Nâu
 • Đường tinh luyện thượng hạng
 • Đường tinh luyện cao cấp
 • Đường trắng cap cấp
10. Đường Vitamin A
 • Đường Vitamin A (Biên Hòa Value)
11. Đường Lỏng